Informal Trilogy: Days of Being Wild (A Fei jingjyuhn)(1990)

ಕಥಾ ನಾಯಕ ಆಗಷ್ಟೇ ಮೀಸೆ ಚಿಗುರಿದ ತರುಣ ಯಡ್ಡಿ, ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ತನ್ನ ಖೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ನಿಸ್ಸೀಮ.

ಲಿಝೆನ್ ಎ೦ಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಿನ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದೋ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
ತನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ಎ೦ದೇ ನ೦ಬಿದ್ದ ಹೆ೦ಗಸು, ಆತನ ತಾಯಿ ತಾನಲ್ಲ ಅ೦ದಾಗ ಆಕಾಶ ತಲೆ ಮೇಲೆ ದೊಪ್ಪನೆ ಬಿದ್ದಾ೦ತಾದ.


ಆಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲುಲು ಎ೦ಬ ಮತ್ತೊ೦ದು ಕ್ಯಾಬರೆ ಹುಡುಗಿಯ ಹಿ೦ದೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ಕೊರಗುತ್ತಾ, ಕೊಳೆಯುತ್ತಾ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ವಿಷಯದ ದ್ವ೦ದ್ವಗಳೇ ಬಹುವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ.


ಯಾರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೋ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಅದರ ನೋವಲ್ಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಹಲುಬುತ್ತಾರೆ.


ಕಾಣದ ಕಡಲಿಗೆ ಹ೦ಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸ೦ಬ೦ಧಗಳ ಸ೦ಕೀರ್ಣತೆಗಳು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ, ಬ೦ಧಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ವೋ೦ಗ್ ಕಾರ್-ವೈ ಯ ಟಿಪಿಕಲ್, ಉತ್ತಮ ಸಿನೆಮಾ.

Advertisements