About

ಸಿನೆಮಾ ಎ೦ಬುದು ಹುಚ್ಚು, ವ್ಯಸನ, ಗೀಳು. ಬೇರೆ ಜೀವಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒ೦ದೆಡೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಈ ಬದಿಯ ಕಿಟಕಿಯಿ೦ದ ಇಣುಕಿ ನೋಡುವ ಜಾಗ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s